دلم می خواد یه تصمیم جدید بگیرم...!

نمی دونم چه تصمیمی !!!!!!!!!!!!

یعنی می دونم ، ولی می خوام تصمیم خیلی دقیق باشه . همه جزئیات رو در بر بگیره . چیزی از قلم نیفته ...

نمی خوام واسه ٢٠ بخونم که ١۵ بشم . می خوام دقیقا واسه ۵/١٩ بخونم و ۵/١٩ بشم .

کسی برنامه ریزی بلده ؟!

می خوام برنامه ریزی کنم .

می خوام هم شاگرد اول دانشگاه باشم ، هم نفر اول سر کارم باشم ، هم نفر اول زندگیم !

می خوام بدونم که کسی بهتر از من از پس زندگی من بر نمیاد . یعنی من واسه خودم بهترینم ...

از متنفر بودن از خودم خسته شدم !

می خوام عاشق خودم بشم......................!

_________________________________________________________________________

من به عنوان یک دانشجوی نمونه ترم اول دانشگاه مشروط شدم نیشخند

_________________________________________________________________________

یک سری داستانهایی وجود داره با نام " ماجراهای من و نی نی و میک میک " !!!

(من که منم ، نی نی هم که نی نی ه‌، میک میک هم یعنی پستونک چشمک )

_________________________________________________________________________

راستی ، دارم از عذلب وجدان رها می شم کم کم ....!