امروز ٢٨ اسفنده .

هوا سرده .

سرد تر از دیروز .

چقدر صبح یخ کردم .

چقدر دلم می خواست صبح زود بخوابم .

یه خواب خوشمزه ای تو چشام بود ...

با اینکه نیم ساعت دیر تر اومدیم بیرون، بازم به موقع رسیدم .

دست راننده درد نکنه که از یه جاهای باحال بدون ترافیک اومد .

رییس هم اومد ، فکر می کردیم می پیچونه !!!

 

و خدایا . تو این سال جدید شر هرچی آدم احمقه از سر من و این دنیا بکن !

 

سال جدید مبارک........................!