سال جدید...

صورت جدید...!!!!!!!!!!!!!!

آیا سیرت جدید ؟!؟!؟!!!!!؟!؟!!!!!!؟؟؟؟؟؟!؟؟!؟!!!!

 

تا حالا شده تو آیینه واسه خودتون غریبه بشین؟!!!!  من الان غریبه ام واسه خودم. فقط تنهایی اتاقمو دوست دارم که اون تو هنوز خود خودم!

کسی هست که بخواد منه تازه رو ببینه؟!

به گمانم، نه...................!

___________________________________________

سال تازه مبارک

کاش هممون به تو سال جدید به تازگی بهار بشیم، به زیبایی بهار بشیم، به مهربونی بهار بشیم...

امیدوارم تو سال نو با هم مهربون تر باشیم...!