واسه کسرا کوچولوی نازنین و مامان مهربونش دعا کنید ...!