امروز از شعر خبری نيست ...
فقط می خوام به عمو بابک ،‌ مازيار ، هومن ،‌ سروناز و ساحل تبريک بگم ...
کافه بلاگ عالی بود ،‌ عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي !!!!!!!!!!!!!!
بيشتر از اين چی بگم ...
خسته نباشيد ،‌دست مريزاد ، ايول...
همين !