چیه خب ؟!‌ پشیمون شدم . نمی خوام بنویسم!

اصلا می خوام همش بمونه تو دل خودم ...!

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
آبان

سلام! چرا این جا یهو این جوری شد. گفتم داری از دست می ری ولی فکر نمی کردم وضع و اوضاعت به این بدی باشه . اگه این جوری ادامه بدی دیگه فاتحه....!