31

آیا مردا واقعا بی وفان؟؟

مردایی که بی وفا نیستن چی؟ آیا واقعا با وفان یا اینکه آب نمیبینن، وگرنه شناگرای خوبی ان..؟؟!!

آیا زنا باعث بی وفای مردان؟؟ یعنی به قول معروف از خودشونه که برخودشونه؟؟!!

من موندم واقعا!! یکی بیاد روشنم کنه..

/ 0 نظر / 28 بازدید