دلٍ تنگ

سر خود را مزن اینگونه به سنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

 منشین در پس این بهت گران

مدران جامه جان را مدران

مکن ای خسته در این بغض درنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

 

این آهنگو کسی یادشه؟؟ الان توو مودشم هوارتا..!!!

/ 0 نظر / 53 بازدید