18

حیف که خانواده از اینجا رد می شه . یه چیزایی رو نمی شه گفت جلو زن و بچه مردم !

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
مریم سپید

حالا تو بگو ما به زن و بچه مردم نمیگیم[چشمک][نیشخند]

آرشیدا

بله... به آرشیوت که نگاه می کنم می بینم عین همیم، می گم ضرر داره این همه فعالیت!! دقت کن دو تامون کم ترین فعالیتمون تو زمستونه، گویا تنمون یه تن خرس های قطبی خورده، زمستان ها در خواب بس ناجوانمردانه ای به سر می بریم! آی قربون دهنت. آدم یه موقع هایی می خواد یه چیز بگه که... همین زن و بچه ی مردم جلوی آدمو می گیره. نمی شه این طوری، این جا یا جای ماست یا زن و بچه ی مردم. آدم نگه داره حرفشو رو دل می کنه.[نیشخند]