بعد از مدت ها ...

امروز بعد از يه مدت طولانی اومدم تا شايد يه چيز جديد ببينم ولی نديدم .
چند بار سعی کردم شعرهامو بنویسم ولی نشد . نميدونم چرا ولی اميدوارم اين دفعه بشه .
با اين حال امروز حال شعر نوشتن ندارم . کاش می تونستم ...
ديگه حوصله ی ای کاش نوشتن رو هم ندارم .
نمی دونم چند نفر اين ها رو می خونن ولی هر چند تا که هستين براتون آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم .

آخرين برگ سفر نامه ی باران اين است
که زمين چرکين است

/ 0 نظر / 9 بازدید